Representantforslag om ikke å innføre den planlagte forskrift om regulering av politiets arbeidstid

Dokument nr. 8:35 (2008-2009), Innst. S. nr. 205 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Solveig Horne, Thore A. Nistad Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.04.2009 Innst. S. nr. 205 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, Solveig Horne og Thore A. Nistad om ikke å innføre den planlagte forskrift om regulering av politiets arbeidstid. Representantforslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 05.05.2009