Endringer i statsbudsjettet for 2009

St.prp. nr. 40 (2008-2009), Innst. S. nr. 158 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.02.2009 Innst. S. nr. 158 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag om bevilgning av 50 mrd. kroner i kapitalinnskudd i Statens finansfond og 50 mrd. kroner i kapitalinnskudd i Statens obligasjonsfond. Stortinget har også vedtatt bevilgning av midler til fondenes drift i tråd med Regjeringens forslag. Om etablering av Statens finansfond og Statens obligasjonsfond, se behandling av Innst. O. nr. 48 (2008-2009).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2009