SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse

St.prp. nr. 41 (2008-2009), Innst. S. nr. 161 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 26.02.2009 Innst. S. nr. 161 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene til FrP, vedtatt å gi fullmakt til Nærings- og handelsdepartementet til å delta proratarisk i en kapitalutvidelse i SAS AB på visse vilkår. Statens andel av emisjonen er på om lag 860 millioner svenske kroner, tilsvarende 721 000 000 norske kroner basert på valutakursen den 1.februar 2009. Statens nåværende eierandel på 14,3 prosent forblir uendret etter kapitalutvidelsen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 12.03.2009