Moe, Ola Borten

Moe, Ola Borten (1976-)

Parti:
Senterpartiet
Representant for
Sør-Trøndelag 2021-2025
Medlem
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
10 år, 160 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 06.06.1976 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Sønn av bonde Peder O. Moe (1948-) og sykepleier Kari Borten (1950-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, Sp.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, Sp.
 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, Sp.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 2021 - 2025, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 04.03.2011-30.09.2013, Heidi Greni møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 14.10.2021-04.08.2023, Maren Grøthe møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 19.10.2005 - 04.10.2007
  Leder, Næringskomiteen, 04.10.2007 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 04.03.2011
  Første nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 04.03.2011

  2021-2025

  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 29.09.2023 - 30.09.2025
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 29.09.2023 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 04.03.2011

  2021-2025

  Medlem, Europautvalget, 29.09.2023 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 29.09.2023 - 30.09.2025
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 05.10.2023 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 05.10.2023 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.2009 - 03.02.2010
  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 03.02.2010 - 04.03.2011

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Olje- og energidepartementet, 04.03.2011 - 16.10.2013
  Statsråd, Kunnskapsdepartementet, 14.10.2021 - 04.08.2023

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nypvang barneskole 1983-1989
 • Stabbursmoen ungdomsskole 1989-1992
 • KVT, allmenne fag 1992-1995
 • Skjetlein, agronom 1995-1996
 • Mellomfag statsvitenskap og historie, NTNU fra 1996

Yrke

 • Bonde fra 1992
 • Politisk rådgiver i Sp 2001
 • Direktør i SIVA SF fra 2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Bystyre 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007

Offentlige verv

 • Nestleder Kirke- og kulturkomiteen, Trondheim 1995-1999
 • Leder Oppvekstutvalget, Trondheim 1999-2003
 • Medlem Styret for Trondheim Renholdsverk 2003-2005
 • Medlem Norsk-tysk vennskapsgruppe i Stortinget fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Senterungdommens sentralstyre 2000-2001
 • Medlem Sp's landsstyre fra 2005
 • 1. nestleder Sp fra 2011
 • Div. verv Trondheim Senterungdom
 • Div. verv Trondheim Sp
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag Senterungdom
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag Sp

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Sør-Trøndelag Nei til EU 2003-2005
 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2011-2013

Andre administrative verv

 • Medlem Valgkomiteen i Bøndenes hus A/S 2002-2005