Riksrevisjonens konstitusjonelle antegnelser til statregnskapet for 1992 vedrørende Barne- og familiedepartementet, Finans- og tolldepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartement

Dokument nr. 1, kap. 4, 5, 7, 10, 13 og 15, innst. S. nr. 117 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 21.04.1994 Innst. S. nr. 117 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1994