Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedkommende administrasjonen av Svalbard for 1992. Saker for desisjon av Stortinget og andre regnskapssaker

Dokument nr. 1, kap. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, og 16, innst. S. nr. 90 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.02.1994 Innst. S. nr. 90 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 24.03.1994