Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen, Terje Riis Johansen, Børre Rønningen, Paul Chaffey, Solveig Sollie og Dag Jostein Fjærvoll om at Regjeringen må sikre at omorganiseringsprosessen i Statkraft ivaretar en desentralisert struktur i selskapet

Dokument nr. 8:49, innst. S. nr. 202 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Dag Jostein Fjærvoll, Odd Roger Enoksen, Paul Chaffey, Solveig Sollie, Terje Riis-Johansen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1994 Innst. S. nr. 202 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994