Representantforslag om åpne møter i kontrollutvalget

Dokument nr. 8:59 (2008-2009), Innst. S. nr. 259 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Kvassheim, Vera Lysklætt Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. S. nr. 259 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall sa seg enig i hovedprinsippet om åpne møter i kommunale organer, og viste til at det er nedsatt en arbeidsgruppe som utreder spørsmålet om åpne møter også i kontrollutvalget. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2009