Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte vedlegg til EØS-avtalen (Tilleggsavtalen)

St.prp. nr. 40, innst. S. nr. 177 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1994 Innst. S. nr. 177 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1994