Melding for 2008 fra Sivilombudsmannen

Dokument nr. 4 (2008-2009), Innst. S. nr. 252 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2009 Innst. S. nr. 252 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding fra Sivilombudsmannen for 2008. Meldingen inneholder en orientering om arbeidet og saksbehandlingen ved ombudsmannens kontor. Enkelte fellestrekk ved de sakene ombudsmannen har behandlet er omtalt særskilt, og i tillegg inneholder meldingen et omfattende referat av saker av alminnelig interesse. Komiteens merknader er enstemmige.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2009