NATO sitt fellesfinansierte infrastrukturprogram og det nasjonalfinansierte byggje- og anleggsprogram i Forsvaret

St.prp. nr. 39, innst. S. nr. 156 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1994 Innst. S. nr. 156 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1994