Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Stortinget skal be Regjeringen oppnevne en uavhengig offentlig kommisjon med et bredt mandat til å granske Bjugn-saken

Dokument nr. 8:23, innst. S. nr. 123 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.04.1994 Innst. S. nr. 123 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.05.1994