Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Jorunn Ringstad om at Stortinget skal be Regjeringen foreta en samla gjennomgang av forløpet av barnehagesaken fra Bjugn og legge fram forslag som kan bøte på de skader som bygdesamfunnet er påført

Dokument nr. 8:26, innst. S. nr. 123 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Ringstad, Morten Lund Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.04.1994 Innst. S. nr. 123 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.05.1994