Entra Eiendom AS

St.meld. nr. 29 (2008-2009), Innst. S. nr. 264 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2009 Innst. S. nr. 264 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets har drøftet en melding fra Regjeringen om virksomheten i Entra Eiendom AS og utviklingen i selskapet. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2009