Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og John Alvheim om lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt ( skatteloven) ( arbeidsgivers utgift til medisinsk behandling for ansatte)

Dokument nr. 8:24, innst. O. nr. 30 for 1993-94

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, John I. Alvheim Saken er behandlet i finanskomiteen (vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 13.04.1994 Innst. O. nr. 30 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.04.1994

   Behandlet i Odelstinget: 21.04.1994