Endringer i Arbeidsmiljøloven

Ot.prp. nr. 79 (2008-2009)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet