Endringer i Revisorloven

Ot.prp. nr. 78 (2008-2009), Innst. O. nr. 101 (2008-2009), beslutning. O. nr. 133 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 101 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget og Lagtinget har enstemmig vedtatt endringer i revisorloven og enkelte andre lover for å gjennomføre revisjonsdirektivet (direktiv 2006/43/EF) om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009