Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i allmenngjøringsloven m.m.

Ot.prp. nr. 88 (2008-2009), Innst. O. nr. 131 (2008-2009), beslutning. O. nr. 145 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 11.06.2009Innst. O. nr. 131 (2008-2009)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Odelstinget har vedtatt endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.). Edringene vil gjøre allmenngjøringsordningen mer effektiv og enklere å anvende. Det innføres blant annet et solidaransvar for arbeidsgiver når det gjelder krav om lønn og feriepenger. Solidaransvar innebærer at også den som setter ut et oppdrag (oppdragsgiver), skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakere nedover i en kontraktkjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 11.06.2009

  Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

  Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009