Representantforslag om endringer av opplæringslova

Dokument nr. 8:100 (2008-2009), Innst. O. nr. 79 (2008-2009)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.05.2009 Innst. O. nr. 79 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet et representantlovforslag om å hjemle lærers bortvisning av bråkete elever fra enkelttimer i opplæringsloven. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2009