Bestemmelser om stortingsrepresentanters godtgjørelse mv

Innst. S. nr. 217 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.05.2009 Innst. S. nr. 217 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok 19. mai 2009 endringer i Bestemmelser om stortingsrepresentanters godtgjørelse mv. vedrørende godtgjørelse og dokumentasjonskrav ved enkelte permisjoner

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 19.05.2009