Innstilling frå justiskomiteen om Ombodsmannsnemnda for sivile tenestepliktige si melding om verksemda i tida 1. januar 1992-31. desember 1993.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 132 (1993-1994)
  • Kildedok: Dok.nr.6 (1993-1994)
  • Utgiver: justiskomiteen
  • Sidetall: 3