Representantforslag om å gjennomføre en faglig utredning om torskeoppdretts område

Dokument nr. 8:107 (2008-2009), Innst. S. nr. 339 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Gunnar Kvassheim, Leif Helge Kongshaug Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. S. nr. 339 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Venstre om å gjennomføre en faglig utredning om torskeoppdrettsfrie områder. Stortingets flertall, bestående av AP, SV, SP, KrF og V, besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009