Forslag fra stortingsrepresentantene Magnhild Meltveit Kleppa, Lisbeth Holand, Solveig Sollie, Lars Sponheim og Erling Folkvord om opphold på humanitært grunnlag for barnefamilier og barn under 18 år

Dokument nr. 8:45, innst. S. nr. 158 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord, Lisbeth Holand, Lars Sponheim, Magnhild Meltveit Kleppa, Solveig Sollie Saken er behandlet i justiskomiteen (vedtatt avvist) Innstilling avgitt 31.05.1994 Innst. S. nr. 158 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1994