Bekjempe et tiltagende negativt kroppspress samt økende forekomst av spiseforstyrrelser blant gutter

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet