Forslag fra stortingsrepresentantene Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om tiltak for bedre skoleevaluering

Dokument nr. 8:48, innst. S. nr. 197 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Siri Frost Sterri Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1994 Innst. S. nr. 197 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1994