Norsk humanitær politikk

St.meld. nr. 40 (2008-2009), Innst. S. nr. 307 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2009 Innst. S. nr. 307 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet St.meld. nr. 40 om norsk humanitær politikk. Stortinget sluttet seg til de humanitære prioriteringer i meldingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2009