Pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Innst. O. nr. 128 (2008-2009), beslutning. O. nr. 155 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. O. nr. 128 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt enkelte endringer i stortingspensjonsloven. Endringene tar for det første sikte på å berede grunnen for at en ny pensjonslov, som først vedtas på et av de følgende storting, skal kunne gjøres gjeldende for nye representanter fra de tiltrer i neste stortingsperiode. Det foreslås dessuten enkelte endringer i pensjonsloven som vil gi et bedre grunnlag for å kontrollere utbetalingene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009