Sametingets virksomhet 2008

St.meld. nr. 43 (2008-2009), Innst. 94 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2009 Innst. 94 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Sametingets årsmelding for 2008 og regjeringens tilbakemelding til denne i stortingsmeldingen. Det følger av sameloven at Sametingets årsmelding skal oversendes regjeringen og legges fram for Stortinget hvert år. Stortingsmeldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.03.2010