Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land

St.meld. nr. 45 (2008-2009), Innst. 92 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2009 Innst. 92 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert en melding fra regjeringen om de fiskeriavtalene Norge har inngått med andre land for 2009 og fisket etter avtalene i 2007 og 2008. Stortinget har enstemmig besluttet å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2009