Medlemmer varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomité

Innst. S. nr. 361 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.06.2009 Innst. S. nr. 361 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2009