Forslag fra stortingsrepresentantene Erik Solheim og Paul Chaffey om med hjemmel i Grunnlovens paragraf 83 å be om Høyesteretts vurdering av om Norge er forpliktet til å delta i Den økonomiske og monetære unionens tredje fase

Dokument nr. 8:58, innst. S. nr. 210 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Paul Chaffey Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 26.09.1994 Innst. S. nr. 210 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.09.1994

   Behandlet i Stortinget: 29.09.1994