Tilskot til regionale flyplassar

St.prp. nr. 91 (2008-2009), Innst. 31 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.11.2009 Innst. 31 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, i samsvar med forslag fra Regjeringen, bevilget 150 mill. kroner ekstra til Avinor over Samferdselsdepartementets budsjett for 2009. Bevilgningen skal nyttes til å gjennomføre nødvendige sikkerhetsinvesteringer som Avinor tidligere har varslet ville bli utsatt med bakgrunn i selskapets økonomi.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.11.2009