Forslag fra stortingsrepresentantene Erling Folkvord, Edvard Grimstad, Øystein Hedstrøm, Odd Holten og Magnar Sortåsløkken om å foreta en oppløsning av Fredrikstad kommune med sikte på å etablere samme inndeling av kommunene Borge, Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy som før sammenslåingen 1. januar 1994

Dokument nr. 8:57 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord, Edvard Grimstad, Magnar Sortåsløkken, Odd Holten, Øystein Hedstrøm Saken er til behandling i kommunalkomiteen ( Trukket tilbake)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet