Vergemålsloven

Ot.prp. nr. 110 (2008-2009)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget