Ny vergemålslov

Prop. 4 L (2009-2010), Innst. 154 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 110 (2008-2009), Lovvedtak 36 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2010 Innst. 154 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.03.2010