Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Fridtjof Frank Gundersen om at Stortinget skal be Regjeringen legge til grunn at embedsmenn i departementene anmodes om å vise en betydelig tilbakeholdenhet ved den offentlige EU-debatt, men at de øverste ansvarlige embedsmenn for de ytre faglig avgrensede etater inviteres til å klargjøre sitt og etatens syn på virkningene og konsekvensene av et eventuelt norsk EU-medlemskap

Dokument nr. 8:70, innst. S. nr. 211 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Fridtjof Frank Gundersen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen ( vedtatt avvist) Innstilling avgitt 27.09.1994 Innst. S. nr. 211 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.09.1994

   Behandlet i Stortinget: 29.09.1994