Innstilling fra fullmaktskomiteen om fullmaktene

Innst. 1 S (2009-2010) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 01.10.2009 Innst. 1 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.10.2009

   Behandlet i Stortinget: 07.10.2009