Innstilling fra fullmaktskomiteen om fullmaktene

Dette dokument

  • Innst. 1 S (2009–2010)
  • Dato: 01.10.2009
  • Utgiver: fullmaktskomiteen
  • Sidetall: 54

Til Stortinget

Oslo, i fullmaktskomiteen, den 1. oktober 2009

Bendiks H. Arnesen

leder og ordfører