Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2008

Meld. St. 5 (2009-2010), Innst. 93 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2009 Innst. 93 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2009