Endringar i statsbudsjettet for 2009

Prop. 50 S (2009-2010), Innst. 74 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2009 Innst. 74 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag frå Regjeringa, einstemmig vedteke endringar i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2009