EØS-komiteens beslutning om forbrukervern

Prop. 38 S (2009-2010), Innst. 113 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 10.12.2009 Innst. 113 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om forbrukervern (avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte)

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2009