Tiltak for reduserte avfallsmengder, økt gjenvinning og forsvarlig avfallsbehandling

St.meld. nr. 44 for 1991-92, innst. S. nr. 56 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 03.12.1992 Innst. S. nr. 56 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1992