Skattesaker mellom Norge og Caymanøyene

Prop. 24 S (2009-2010), Innst. 103 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2009 Innst. 103 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til Regjeringens forslag om å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Caymanøyene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2009