Forslag fra stortingsrepresentantene Kåre Gjønnes og Kjell Magne Bondevik om at det avholdes folkeavstemning før eventuell søknad sendes om norsk medlemskap i EF

Dokument nr. 8:41 for 1991-92, innst. S. nr. 39 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Kåre Gjønnes Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen ( EU-søknad, folkleavstemning, Kgl. Res. av 20. november 1992) ( ikke bifalt) Innstilling avgitt 12.11.1992 Innst. S. nr. 39 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.11.1992