Representantforslag om handlingsplan for forsterket oljevernberedskap

Dokument 8:13 S (2009-2010), Innst. 130 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Harald T. Nesvik, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.02.2010 Innst. 130 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i et representantforslag fra Fremskrittspartiet har Stortinget diskutert og behandlet forslag om bl.a. utarbeiding av en handlingsplan for forsterket oljevernberedskap. Forslaget fikk ikke tilslutning og ble vedlagt protokollen. I merknadene i innstillingen til Stortinget ber en samlet komite om at plan for utbygging av slepeberedskapen på Vestlandet, som er under vurdering i aktuelt departement, blir forelagt Stortinget snarest mulig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.02.2010