Representantforslag om å modernisere og omstrukturere Jernbaneverket

Dokument 8:19 S (2009-2010), Innst. 119 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingjerd Schou, Lars Myraune, Peter Skovholt Gitmark, Sylvi Graham, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.12.2009 Innst. 119 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra Høyre har Stortinget diskutert og behandlet forslag fra Høyre om å omdanne Jernbaneverket til to statlige aksjeselskap. Med stemmene fra Stortingets flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, ble forslaget ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.02.2010