Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Sortåsløkken og Marie Lovise Widnes om lovpålagt basisutdannelse for ambulansepersonell

Dokument nr. 8:43 for 1991-92, innst. S. nr. 117 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marie Lovise Widnes, Magnar Sortåsløkken Saken er behandlet i sosialkomiteen ( vedtatt vedlagt protokollen) Innstilling avgitt 25.03.1993 Innst. S. nr. 117 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 29.04.1993