Knutzen, Thea

Knutzen, Thea (1930-2016)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1989-1993
Ansiennitet:
11 år, 292 dager

Gå til bildegalleri

Knutzen, Thea har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.07.1930 i Harstad, Troms
 • Død 04.03.2016
 • Datter av høyesterettsadvokat, senere sorenskriver Alf Haaland (1893-1979) og husmor Anna Aas (1898-1961)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 6 for Nordland, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 7 for Nordland, 1989 - 1993, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1985 - 21.10.1987
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.10.1987 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

  1989-93

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 15.11.1990
  Sekretær, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Høyre, 16.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Harstad kommunale høyere almenskole (reallinjen) 1949
 • Oslo Handelsgymnas, sekretærlinje 1950
 • Bokhandlerskole 1953
 • Ex.phil., UiT 1981

Lærlingepraksis

 • Harstad Bokhandel og Ragnhilds Bokhandel, Sortland 1950-1952

Yrke

 • Praksis som bokhandlermedhjelper, Harstad Bokhandel 1953-1959
 • Sekretær advokatforretning (på deltid) 1959-1982
 • Sekretær advokatforretning (periodevis) 1982-1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sortland Kommunestyre 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979
 • Medlem Sortland Formannskap 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Sortland Folkeboksamling 1955-1959
 • Formann Styret for Sortland Folkeboksamling 1959-1979
 • Medlem Skolestyret, Sortland 1967-1975
 • Medlem Kulturstyret, Sortland 1973-1976
 • Medlem Utvalget til å utrede regionteater for Nordland fylke 1974
 • Nestformann Styret i Norsk Rikskringkasting 1975-1981
 • Nestformann Skolestyret, Sortland 1975-1979
 • Varamedlem Helse- og sosialstyret, Nordland 1975-1979
 • Medlem Styret i Norsk Rikskringkasting 1981-1982
 • Medlem Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin 1990-1996

Tillitsverv i partier

 • Politisk viseformann Sortland Høyre 1967-1968
 • Medlem Styret for Sortland Høyre 1968-1969
 • Kasserer Sortland Høyre 1969-1973
 • Formann Sortland Høyre 1974-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Sortland Røde Kors 1958
 • Nestformann Sortland Røde Kors 1959-1968
 • Medlem Styret i Sortland Røde Kors 1970-1971
 • Kasserer Sortland Røde Kors 1973-1982
 • Leder Sortland Røde Kors 2001-2003

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Sortland Sparebank 1969-1978
 • Medlem Styret for Vesterålen Industrier A/S 1979-1983