Oppnevning av varamedlemmer for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer av Europautvalget

Innberetning 3 (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.