Endringer i statsbudsjettet for 2009

Prop. 52 S (2009-2010), kap. 1020 og 4020, Innst. 47 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2009 Innst. 47 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet om endringer i statsbudsjettet for 2009. Talljusteringene gjelder kap. 1020 og 4020..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2009